Už nastala ta chvíle. Něco se chystá. Loučení je vždy trochu emoční záležitost. Často uroníme slzu smutku s přáním všeho dobrého. Jak pravil Buddha : „Když někomu rozsvítíte lampu, rozzáří to i vaši cestu.“  Děkujeme za společné inspirativní chvíle a přejeme:  „Až jednou půjdete přes most života, který vás vede z dětství do dospělosti – nespěchejte. Podívejte se na řeku života, která pod vámi tvoří víry. Postůjte a podívejte se. Touto cestou půjdete naposledy, nemůžete se už vrátit. Jen bláznům je dopřáno vracet se.“