První týden v dubnu jsme zasvětili tvoření. Pilky, kladívka, nožíky a huráááá na to. Vznikala roztodivná díla a zaujetí pro tvoření bylo u dětí neuvěřitelné.Pátek jsme věnovali povídání o důvěře. Zkusili jsme si zahrát některé modelové situace a povídali jsme si o tom, kde končí a začíná náš prostor a jak je důležité dokázat na druhém poznat, co se mu líbí a co už mu není příjemné. Jak je důležité se ptát a zajímat se o ostatní.