O nás

Lesní mateřská škola Vážka je registrovanou školou v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT zřizovanou obcí Srbská Kamenice. Jejím cílem je, aby se děti přirozeným způsobem zapojovaly a spoluvytvářely místo svého žití, které vychází z reálného prožívání tady a teď.

Výchovně vzdělávací činnost se opírá o školní vzdělávací program Cestou necestou.

Důraz klademe na rovnováhu mezi:

– pohybem a odpočinkem
– vztahem k sobě a druhým
– aktivitou a pasivitou
– tím, co chceš a co musíš

Vizí školky je dítě, které čerpá sílu z přírody, ve které žije, roste a zraje.

Poznej svoje talenty a pečuj o ně

Školka poskytuje skupině 18 dětí celodenní pobyt v přírodě. Najdete nás v obci Srbská Kamenice, která leží v romantickém údolí říčky Kamenice v okrese Děčín.

Co nabízíme

Vycházíme z principu individuálního přístupu ke každému dítěti. Respektu k jeho jedinečnosti a jeho specifickým potřebám.

Učitel/průvodce je zde v roli podpůrce a pozorovatele. Iniciuje vhodné činnosti, nabízí dětem příležitosti jak poznávat, chápat, přemýšlet a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Nepředáváme hotové poznatky. Cílem je vést děti k harmonickému prožívání sama sebe, posilování sebedůvěry, kreativity a vědomému vnímání propojenosti s přírodou. Opíráme se při tom o metody a techniky zážitkové pedagogiky a eko artefiletiky.

Vlastní intuice děti nakonec přivede k tomu, co z nekonečné nabídky  přírody právě v ten den, v danou chvíli potřebují.

Naše heslo je:

„Příroda je výborný učitel. Dokáže zaujmout, nadchnout, dodá energii a příjemně unaví.“