Školkovné

Měsíční poplatek za výchovně vzdělávací aktivity pro rok 2019/2020

Činí 400,- Kč/ měsíc. Školné se platí vždy do 15. dne v měsíci a je nevratné.

Stravné

Obědy, svačiny a pitný režim

Cena za stravu je stanovena na 55,- Kč denně – 23 Kč oběd, 20 Kč ranní a odpolední svačina, 12 Kč dovoz jídel. Stravné je při nepřítomnosti dítěte a řádné omluvě vráceno. Vratky stravného se provádějí 2 x ročně po skončení pololetí školního roku převodem na účet odesílatele.

Platby

Platba za předškolní vzdělávání se hradí nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na účet č. 115-6716570217/0100.

Stravné – měsíční záloha na celý den činí 1 050,- Kč;  měsíční záloha na půlden činí 840,- Kč.                                                                                                         Stravné se hradí nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na účet č. 115-6716570217/0100.

Harmonogram školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 zahájení školního roku 2019/2020

23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

30. 6. 2020 ukončení školního roku

1. 7. 2020 prázdninový provoz

13.7. 2020 – 16.8. 2020 přerušení provozu Lesní mateřské školy

Provoz Lesní mateřské školy Vážka je každý všední den mimo dny státních svátků a dnů:

23. 12. 2019

27. 12. 2019

30. 12. 2019

31. 12. 2019

Zápis do LMŠ pro školní rok 2020/2021

Směrnice a kritéria zápisu do LMŠ ke stažení ZDE
Žádost o přijetí do LMŠ ke stažení ZDE
Čestné prohlášení k očkování ke stažení ZDE

Školní vzdělávací plán „Cestou necestou“

Školní vzdělávací plán ke stažení

Školní řád MŠ Vážka

Školní řád ke stažení

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Evidenční list ke stažení

Provozní řád LMŠ Vážka

Provozní řád školky ZDE

Směrnice ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE