Školné

Měsíční poplatek za výchovně vzdělávací aktivity pro rok 2023/2024

činí  400,- Kč/měsíc. 

                                                                                                      sdílené místo činí  240,- Kč/měsíc. 

Platba za předškolní vzdělávání se hradí nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na účet č. 115-6716570217/0100 a je nevratné.

Děti s povinným předškolním vzděláváním (poslední rok před nástupem do 1. třídy ZŠ včetně dětí s odkladem povinné školní docházky) jsou od platby školného osvobozeny.

Stravné

Obědy, svačiny a pitný režim

Cena za stravu je stanovena od 1.5.2024 na 70,- Kč/den

30,- Kč oběd + 20,- Kč ranní přesnídávka a odpolední svačina + 4,- Kč pitný režim + 16,- Kč dovoz jídla.

Stravné je při nepřítomnosti dítěte a řádné omluvě vráceno.

Vratky stravného se provádějí 2 x ročně po skončení pololetí školního roku převodem na účet odesílatele.

Platby

Stravné – měsíční záloha na celý den činí 1 200,- Kč;

měsíční záloha na půlden činí 900,- Kč.

Stravné se hradí nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na účet č. 115-6716570217/0100.

Harmonogram školního roku 2023/2024

pátek 1. září 2023 zahájení školního roku 2023/2024

sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024 vánoční prázdniny, vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

pondělí 1. července 2024 prázdninový provoz

přerušení provozu Lesní mateřské školy Vážka od pondělí 15.července 2024 – neděle 25.srpna 2024

Provoz Lesní mateřské školy Vážka je každý všední den mimo dny státních svátků a dnů:

                                                                                       28. září  Den české státnosti (čtvrtek)

                                                                                       28. říjen  Den vzniku samostatného Československa (sobota)

                                                                                       17. listopad  Den boje za svobodu a demokracii (pátek)

                                                                                       1. leden  Den obnovy samostatného českého státu (pondělí)

                                                                                       29. března  Velký pátek

                                                                                       1. dubna  Velikonoční pondělí

                                                                                           1. květen  Svátek práce (středa)

                                                                                           8. květen  Den vítězství (středa)

Zápis do LMŠ pro školní rok 2024/2025

Směrnice a kritéria zápisu do LMŠ ke stažení ZDE
Žádost o přijetí do LMŠ ke stažení ZDE

Školní vzdělávací program „Cestou necestou“

k nahlédnutí v LMŠ VÁŽKA

Školní řád

Školní řád zde

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Evidenční list ke stažení

Provozní řád LMŠ Vážka

Provozní řád školky ZDE

Směrnice ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE