Školkovné

Měsíční poplatek za výchovně vzdělávací aktivity pro rok 2018/2019

Činí 400,- Kč/ měsíc. Školné se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce a je nevratné.

Stravné

Obědy, svačiny a pitný režim

Cena za stravu je stanovena na 55,- Kč denně – 23 Kč oběd, 20 Kč ranní a odpolední svačina, 12 Kč dovoz jídel. Stravné je při nepřítomnosti dítěte a řádné omluvě vráceno. Vratky stravného se provádějí 2 x ročně po skončení pololetí školního roku převodem na účet odesílatele.

Platby

Platba za předškolní vzdělávání se hradí nejpozději do 20. dne v měsíci na následující měsíc převodem na účet č. 115-6716570217/0100.

Stravné – měsíční záloha na celý den činí 1 050,- Kč;  měsíční záloha na půlden činí 840,- Kč.                                                                                                         Stravné se hradí nejpozději do 20. dne v měsíci na následující měsíc převodem na účet č. 115-6716570217/0100.

Harmonogram školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 zahájení školního roku 2018/2019

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny

28. 6. 2019 ukončení školního roku

                                                                                                                 1. 7. 2019 prázdninový provoz

14. 7. 2019 – 18.8. 2019 přerušení provozu

 2. 9. 2019 zahájení školního roku 2019/2020

Provoz Lesní mateřské školy Vážka je každý všední den mimo dny státních svátků a dnů:

27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018

Školní vzdělávací plán “Cestou necestou”

Školní řád MŠ Vážka

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Provozní řád LMŠ Vážka

Směrnice ochrana osobních údajů

SMS ČR – informace o zpracování osobních údajů