Školné

Měsíční poplatek za výchovně vzdělávací aktivity pro rok 2022/2023

činí  400,- Kč/měsíc. 

Platba za předškolní vzdělávání se hradí nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na účet č. 115-6716570217/0100 a je nevratné.

Děti s povinným předškolním vzděláváním (poslední rok před nástupem do 1. třídy ZŠ včetně dětí s odkladem povinné školní docházky) jsou od platby školného osvobozeny.

Stravné

Obědy, svačiny a pitný režim

Cena za stravu je stanovena od 1.9.2022 na 61,- Kč/den

25,- Kč oběd + 20,- Kč ranní přesnídávka a odpolední svačina + 4,- Kč pitný režim + 12,- Kč dovoz jídla.

Stravné je při nepřítomnosti dítěte a řádné omluvě vráceno.

Vratky stravného se provádějí 2 x ročně po skončení pololetí školního roku převodem na účet odesílatele.

Platby

Stravné – měsíční záloha na celý den činí 1 200,- Kč;

měsíční záloha na půlden činí 900,- Kč.

Stravné se hradí nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na účet č. 115-6716570217/0100.

Harmonogram školního roku 2022/2023

čtvrtek 1. září 2022 zahájení školního roku 2022/2023

pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023 vánoční prázdniny

pátek 30. června 2023 ukončení školního roku

pondělí 3. července 2023 prázdninový provoz

přerušení provozu Lesní mateřské školy Vážka od pondělí 10.července 2023 – neděle 20.srpna 2023

Provoz Lesní mateřské školy Vážka je každý všední den mimo dny státních svátků a dnů:

                                                                                       28. září  Den české státnosti (středa)

                                                                                       28. říjen  Den vzniku samostatného Československa (pátek)

                                                                                       17. listopad  Den boje za svobodu a demokracii (čtvrtek)

                                                                                       1. leden  Den obnovy samostatného českého státu (neděle)

                                                                                       7. dubna  Velký pátek

                                                                                       10. dubna  Velikonoční pondělí

                                                                                       1. květen  Svátek práce (pondělí)

                                                                                       8. květen  Den vítězství (pondělí)

Zápis do LMŠ pro školní rok 2022/2023

Směrnice a kritéria zápisu do LMŠ ke stažení ZDE
Žádost o přijetí do LMŠ ke stažení ZDE

Školní vzdělávací program „Cestou necestou“

k nahlédnutí v LMŠ VÁŽKA

Školní řád

Školní řád zde

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Evidenční list ke stažení

Provozní řád LMŠ Vážka

Provozní řád školky ZDE

Směrnice ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE