Školkovné

Měsíční poplatek za výchovně vzdělávací aktivity pro rok 2019/2020

Činí 400,- Kč/ měsíc. Školné se platí vždy do 15. dne v měsíci a je nevratné.

Stravné

Obědy, svačiny a pitný režim

Cena za stravu je stanovena na 55,- Kč denně – 23 Kč oběd, 20 Kč ranní a odpolední svačina, 12 Kč dovoz jídel. Stravné je při nepřítomnosti dítěte a řádné omluvě vráceno. Vratky stravného se provádějí 2 x ročně po skončení pololetí školního roku převodem na účet odesílatele.

Platby

Platba za předškolní vzdělávání se hradí nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na účet č. 115-6716570217/0100.

Stravné – měsíční záloha na celý den činí 1 050,- Kč;  měsíční záloha na půlden činí 840,- Kč.                                                                                                         Stravné se hradí nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na účet č. 115-6716570217/0100.

Harmonogram školního roku 2019/2020

                    2. 9. 2019 zahájení školního roku 2019/2020

            23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

30. 6. 2020 ukončení školního roku

                                                                                                                      1. 7. 2020 prázdninový provoz

Provoz Lesní mateřské školy Vážka je každý všední den mimo dny státních svátků a dnů:

23. 12. 2019

27. 12. 2019

30. 12. 2019

31. 12. 2019

Školní vzdělávací plán “Cestou necestou”

Školní řád MŠ Vážka

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Provozní řád LMŠ Vážka

Směrnice ochrana osobních údajů

SMS ČR – informace o zpracování osobních údajů