To, čím jsme, prý záleží na třech věcech. Na tom, co jsme zdědili, jak nás utváří naše okolí a co jsme si svobodně vybrali. Číslo narození nám poskytuje informace o našem temperamentu a ukazuje, jaké máme vlastnosti. Numerologie zas může pomoci nahlédnout do našeho charakteru a odhalit jeho silné a slabé stránky. Čísla nám můžou vyprávět svou moudrost životními příběhy….přejeme vám, ať ten váš životní příběh je plný moudrosti…..