Každý pohyb se dnes počítá….a tak vyrážíme na výlet s pohybem mimo les a přírodu….skákali jsme pospolu – hop sem, ho tam,
dolů a pak nahoru– hop sem, ho tam….